ALGEMENE VOORWAARDEN

Ondernemingsgegevens

Ondernemingsnaam: Marieke Martens
Handelsnaam: Zopixel
Geografisch adres onderneming: Dorpsstraat 8/3, 3830 Wellen, Limburg, België
E-mailadres: marieke@zopixel.com
Telefoonnummer: +32(0)493 29 02 08
Ondernemingsnummer: 0730.548.273
BTW-Nummer: BTW BE 0730.548.273

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Zopixel, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Dorpsstraat 8/3, 3830 Wellen, Limburg, België, BTW BE 0730.548.273, Zopixel biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Zopixel moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Zopixel aanvaard zijn.

 

Artikel 2 : Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, DOLLAR OF POND steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Zopixel niet. Zopixel is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Zopixel is in geen geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet-of drukfouten.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Zopixel. Zopixel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 4: Online aankopen

De betaling verloopt via een multi-step checkout volgens de volgende stappen:

 1. Plaats uw gekozen artikelen in de winkelwagen en open de winkelwagen. Indien u beschikt over cadeaukaarten of kortingscodes, dan kunnen deze in het veld ‘kortingscode’ worden ingeven.
 2. Kies voor ‘Bestelling afronden’. Er opent een inlogpagina met 3 keuzes: a) Afrekenen als gast, b) Registreren voor een account (hier kan u uw bestellingen opvolgen, retouren aanvragen en tickets aanmaken), c) Inloggen met een bestaand account.
 3. Ga verder naar de volgende stap en vul de verplichte (*) velden in. Kies of de artikelen moeten worden verzonden naar het opgegeven adres of een ander adres.
 4. Kies uw verzendmethode, afhankelijk van het type artikel en uw land kan u kiezen voor thuislevering of afhaling bij een DPD afhaalpunt.
 5. Kies uw betaalmethode en ga naar de volgende stap. U kan uw bestelling controleren alvorens deze te plaatsen. Geef indien gewenst een opmerking voor Zopixel en klik op ‘Kopen’. Door op ‘Kopen’ te klikken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.
 6. U wordt doorgestuurd naar de website van de gekozen betaalmethode waar u in een veilige omgeving uw betaling kan afronden.
 7. Als de betaling is gelukt krijgt u een overzicht te zien van de zonet geplaatste bestelling.

Uw betalingsgegevens zijn beveiligd en kunnen niet worden bekeken door Zopixel.

Welke betaalmethodes biedt Zopixel aan?

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • Via Bancontact
 • Via iDeal
 • Via PayPal
 • Via Mastercard
 • Via Visa
 • Via Maestro
 • Via Cartes Bancaires
 • Via SOFORT Banking
 • Via Kortingscode/Cadeaukaarten

Zopixel is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Polen, Ierland, Denemarken, Italië, Zweden, Tsjechië, Litouwen, Slowakije, Hongarije, Slovenië, Letland, Estland, Spanje, Griekenland, Finland, Portugal, Canada en de Verenigde Staten van Amerika.

Bestellingen worden via briefpost (Bpost) of pakketpost (Bpost, DPD) verzonden afhankelijk van het gewicht en de grootte. Bestellingen worden standaard geleverd via thuislevering. Indien beschikbaar in het land van de Klant is afhaling in een DPD afhaalpunt mogelijk. De Klant kan dit zelf kiezen bij het plaatsen van de bestelling.

De verzendkosten en leveringstermijnen zijn afhankelijk van het land waarnaar verzonden wordt. Binnen België ligt de levertermijn tussen 1-3 werkdagen. Buiten België ligt de levertermijn tussen 3-7 werkdagen.

Omdat Zopixel met handgemaakte producten werken kan niet altijd verzekerd worden dat de bestelling van de Klant de dag na bestelling verzonden wordt. Afhankelijk van de actuele voorraad van een artikel en het aantal binnenkomende bestellingen kan het 1-5 werkdagen duren alvorens de bestelling verzonden wordt.

Zopixel biedt gratis verzending aan bij bestellingen vanaf:

Land

Gratis verzending
BelgiëVanaf €50,00
NederlandVanaf €50,00
LuxemburgVanaf €50,00
DuitslandVanaf €50,00
FrankrijkVanaf €70,00
Verenigd KoninkrijkVanaf €70,00
OostenrijkVanaf €70,00
PolenVanaf €100,00
IerlandVanaf €100,00
DenemarkenVanaf €100,00
ItaliëVanaf €100,00
ZwedenVanaf €100,00
TsjechiëVanaf €100,00
LitouwenVanaf €100,00
SlowakijeVanaf €100,00
HongarijeVanaf €100,00
SloveniëVanaf €100,00
LetlandVanaf €100,00
EstlandVanaf €100,00
SpanjeVanaf €120,00
GriekenlandVanaf €120,00
FinlandVanaf €120,00
PortugalVanaf €120,00
CanadaVanaf €130,00
Verenigde staten van AmerikaVanaf €120,00

 

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan Zopixel.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Zopixel was gebonden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Zopixel.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Zopixel te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepaling van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Zopixel.

De Klant heeft recht om binnen een termijn van 14 kalenderdag zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Zopixel (Dorpsstraat 8/3, 3830 Wellen, Limburg, België, +32(0)493 29 02 08, support@zopixel.com) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

De Klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website http://www.zopixel.com. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Zopixel heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Zopixel (Dorpsstraat 8/3, 3830 Wellen, Limburg, België). De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Zopixel zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Zopixel alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Zopixel op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Zopixel wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Zopixel geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Zopixel betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst (als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant, en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd);
 • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Zopixel geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

 

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Zopixel klantendienst (support@zopixel.com) en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Zopixel.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Zopixel zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Zopixel is bereikbaar op het telefoonnummer +32(0)493 29 02 08, via e-mail op support@zopixel.com of per post op het volgende adres Dorpsstraat 8/3, 3830 Wellen, Limburg, België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Zopixel beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Zopixel zicht het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

Zopixel verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op http://www.zopixel.com en op support@zopixel.com.

Verwerkingsdoeleinden

Zopixel verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. a. (toestemming), b. (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. [In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a)(toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug te trekken.]

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Zopixel verbonden zijn of met enige andere partner van Lightspeed, Mailchimp of Sendcloud; Zopixel garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De Klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepaling. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

 • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
 • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: support@zopixel.com;

Direct marketing

De Klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Er worden ‘First Party’ en ‘Third Party’ cookies gebruikt. ‘‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog: een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan. ‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentie plug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven -dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing met deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookie nadinen van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Zopixel om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Zopixel. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan Zopixel, Dorpsstraat 8/3, 3830 Wellen, support@zopixel.com

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):
Besteld op (*)/Ontvangen op (*):
Naam/Namen consument(en):
Adres consument(en):

 

Handtekening van consument(en):

Datum:

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.